حمل و نقل هوایی

نوع دیگری از حمل بار بین المللی حمل و نقل هوایی است. این روش شامل جابجایی, انتقال و حمل کالا توسط یک حامل هوایی است که می تواند به صورت چارتر یا بازرگانی باشد. جابجایی محموله ها از دروازه های حمل و نقل مسافری و تجاری به هر کجا که هواپیماها قادر به پرواز و فرود آمدن باشند، می تواند انجام شود. حمل و نقل هوایی برای اولین بار در سال ۱۹۱۱ برای حمل و ارسال محموله های پستی به عنوان یک روش جابجایی بار، مورد استفاده قرار گرفته است. رشد چشمگیر حمل و نقل هوایی در ۴۰ سال اخیر به عنوان یک صنعت در راستای گسترش بازارها و شبکه های تجاری انجام شده است، از این رو در حال حاضر این روش به عنوان یک گزینه ای کارآمد برای حمل و نقل داخلی و بین المللی محسوب می شود.
حمل و نقل هوایی سهم عمده ای در فعالیت تجاری کشورها دارد، به نحوی که غالباً به عنوان یکی از شاخصهای رشد اقتصادی مردم می باشد.

توسعه حمل و نقل هوایی با بهبود خدمات فرهنگی و اجتماعی گسترش فعالیتهای اقتصادی افزایش سطح اشتغال منطقه ای و توسعه گردشگری امروزه پیشرفت محسوس تری نیز داشته است.

توسعه حمل و نقل هوایی

توسعه ترابری هوایی از یک سو به عوامل همچون عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی وابسته است و از سوی دیگر به تصمیمات سیاسی، حقوقی و اعمال ضوابط و مقررات مالی و اجرایی درآن نیز بستگی دارد و این عوامل می تواند نقش تعیین کننده در حمل و نقل هوایی داشته باشد.
از این رو می توان یکی از عوامل گسترش فعالیت های شرکت هواپیمایی در سراسر جهان را بازنگری در قانون گزاری ها و حذف بسیاری از مقررات محدودکننده اداری دانست. امروزه سرعت تغییرات و پیشرفت تکنولوژی هواپیمایی با توسعه تکنولوژی صنعت هواپیمایی، در برنامه ریزی های زیربنایی اجتناب ناپذیز است. نرخ باربری و قیمت حمل بار به روش هوایی می تواند از دیگر گزینه ها بیشتر باشد و محدودیت حمل بار به لحاظ وزن بار، نوع بار و جنس آن و … نیز از دیگر عوامل محدود کننده ترابری هوایی است.

This post is also available in: faفارسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *