ضوابط بررسی پروفرمای دارویی

۱- نام ژنريك – نام تجارتی – شكل و دوزاژ دارو می بايد در پروفرم درج شده و مطابق فهرست داروهای ايران و DMF تائيد شده ، باشد.
۲- نام و آدرس دقيق كارخانه سازنده و كشور مبداء در پروفرم ذكر شده و با مدارك ارسالی مطابقت داشته باشد.
۳- دارو با همان شكل و دوز دارويی از همان منبع می بايد پاسخ آزمايشگاه كنترل دارو را دارا باشد.
۴- نوع بسته بندی دارو در پروفرم ذكر شده و با DMF مربوطه مطابقت نمايد.
۵- Shelf life محصول دقيقاً ذكر شده و محصول مورد نظر از Shelf life مناسبی در زمان حمل برخوردار باشد (حداقل مدت Shelf life بعد از حمل باقی مانده باشد.)
۶- پس از بررسی كيفی از سوی مسئول فنی شركت در ظهر سه نسخه از پروفرم ارسالي، صحت مندرجات پروفرم با مهر و امضاء مسئول فنی شركت می بايد تائيد شده باشد.
۷- تصوير فيش پرداخت هزينه ثبت دارو با تائيد امور مالی معاونت غذا و دارو.

This post is also available in: faفارسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *